تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۶

موسیقی بی‌ کلام شکننده اثر ۲Cellos منتشر شد. این قطعه از آلبوم ۲Cellos انتخاب شده است.

دیدگاه