تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

موسیقی بی‌ کلام آغازی دوباره اثر جورج اسکارولیس منتشر شد.این قطعه از آلبوم احساسات انتخاب شده است.

جورج اسکارولیس زاده ۱۵ آگوست ۱۹۶۳ پیانیست آمریکایی،یونانی میباشد.

آثار مرتبط

دیدگاه