تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی فیلم جایی برای زندگی اثر مجید انتظامی در سال ۱۳۸۳ منتشر شد.

لیست قطعات:

۰۱ رویا
۰۲ جایی برای زندگی
۰۳ ترک خانه
۰۴ در جست و جوی دختر
۰۵ هانیه
۰۶ آوای کوهستان
۰۷ انفجار
۰۸ چمر
۰۹ فرار
۱۰ یاد یاران
۱۱ عروسی
۱۲ کوچ
۱۳ امید
۱۴ به سوی آینده
۱۵ اوینار
۱۶ در راه
۱۷ نشانه
۱۸ ویرانی
۱۹ آغاز
۲۰ راز و نیاز
۲۱ شمشال
۲۲ گفت و گو
۲۳ مویه
۲۴ جایی برای زندگی ۲

دیدگاه

پربازدیدترین آثار

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد
متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد