بعد از دیدن اجرای او در فستیوال دیزرت تریپ، کوپر به لوکاس نلسون نزدیک شد و از وی خواست تا موسیقی برای این فیلم بسازند. نلسون قبول کرد و چند قطعه برای فیلم نوشت و برای تهیه کننده ارسال کرد سپس نلسون با ملاقات لیدی گاگا دو قطعه با صدای او ساخت. موسیقی متن فیلم ستاره‌ای متولد شده است ساخته لیدی گاگا و بردلی کوپر میباشد، در سال ۲۰۱۸ توسط اینتراسکوپ رکوردز منتشر شده است.

01. Intro 02. Black Eyes 03. Somewhere Over The Rainbow (Dialogue) 04. Fabulous French (Dialogue) 05. La Vie En Rose 06. I'll Wait For You (Dialogue) 07. Maybe It's Time 08. Parking Lot (Dialogue) 09. Out Of Time 10. Alibi 11. Trust Me (Dialogue) 12. Shallow 13. First Stop, Arizona (Dialogue) 14. Music To My Eyes 15. Diggin' My Grave 16. I Love You (Dialogue) 17. Always Remember Us This Way 18. Unbelievable (Dialogue) 19. How Do You Hear It! (Dialogue) 20. Look What I Found 21. Memphis (Dialogue) 22. Heal Me 23. I Don't Know What Love Is 24. Vows (Dialogue) 25. Is That Alright! 26. SNL (Dialogue) 27. Why Did You Do That! 28. Hair Body Face 29. Scene 98 (Dialogue) 30. Before I Cry 31. Too Far Gone 32. Twelve Notes (Dialogue) 33. I'll Never Love Again (Film Version) 34. I'll Never Love Again (Extended Version)

دیدگاه