تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

موسیقی بی‌ کلام Before The Rain اثر Lee Oscar منتشر شد.

Lee Oskar زاده ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ موسیقیدان اهل کپنهاگن، دانمارک میباشد.

دیدگاه