پنجمین آلبوم گروه کاوندیش در سبک اپیک، درام و بسیار باشکوه میباشد.

این آلبوم مخصوص ساخت وله، استارت، تیتراژ، تیزر و جشن عروسی میباشد. این مجموعه شامل جدیدترین قطعات ساخته شده در این ژانر میباشد.

چگونه اغلب شما خود را گرفتار لحن آواز خواندن میکنید؟ یا شروع به شنیدن یک موسیقی در جایی کردید و متوجه شدید از یک تبلیغ انتخاب شده است. موسیقی بخش مهمی از تبلیغات تلویزیونی و رادیویی است. این موسیقی کمک میکنه تا هویت تجاری و یا یک محصول را در راه روشنی پیش ببرید.

01. Steel Soldiers [02:35] 02. Mechanical Warfare [02:28] 03. Observe And Destroy [02:49] 04. Apollo's Destiny [03:04] 05. Hadron Collider [02:26] 06. Stormbreak [02:42] 07. Mission Hope [02:13] 08. Nuclear Fallout [02:18] 09. Nebula [02:38] 10. Dark Velocities [02:02] 11. Hope Prevails [02:17] 12. Bullet Train [02:38] 13. The Breach [02:00] 14. The Net [02:48] 15. Hellbreaker [02:43] 16. Restitution [03:05] 17. Rise Of The Fallen [03:00] 18. Reign Of Luther [01:43] 19. Karnivore [01:51] 20. Behind Enemy Lines [01:46] 21. Black Sky [01:46] 22. Pendriculum [01:41]

دیدگاه