آلبوم موسیقی بی‌ کلام امتیاز اصلی اثر دنیل لوپز وازکز منتشر شد. این آلبوم زیبا و سینماتیک در سبک کلاسیک شامل ۱۰ قطعه، در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

۰۱ Valley ۰۲ Stay ۰۳ Hermanos de Sangre ۰۴ Arrival ۰۵ Echoes ۰۶ The Leftovers (The End) ۰۷ The Tree of Life ۰۸ Rhodes ۰۹ L.A ۱۰ Ventuzzio (Westworld)

دیدگاه