تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

موسیقی بی‌ کلام تظاهر نکن اثر کریس فیلیپس منتشر شد.این قطعه از آلبوم عصر جدید(بی کلام) انتخاب شده است.

دیدگاه