آلبوم موسیقی سریال داونتن ابی: مجموعه نهایی اثر جان لان در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

موسیقی متنِ این مجموعه تلویزیونی که شامل ترانه‌های جدید هم بود، نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی توسط کمپانی دکا رکوردز منتشر شد. موسیقی توسط جان لان و دان بلک ساخته شده و ترانه‌هایی به صدای اَلفی بو و مری-جس لیورلند ارائه گردید.

۱. Downton Abbey – The Suite (07:07) ۲. Story of My Life (01:58) ۳. Love and the Hunter (03:18) ۴. Preparation (03:28) ۵. Such Good Luck (02:53) ۶. Did I Make the Most of Loving You (04:14) ۷. Damaged (03:42) ۸. Violet (01:55) ۹. I’ll Count the Days (02:43) ۱۰. Fashion (01:21) ۱۱. Us and Them (01:54) ۱۲. The Fallen (03:01) ۱۳. Elopement (04:45) ۱۴. New World (01:52) ۱۵. A Dangerous Path (03:13) ۱۶. Escapades 1 (06:05) ۱۷. A Glimpse of Happiness (02:04) ۱۸. A Grand Adventure (03:25) ۱۹. Duneagle (02:07) ۲۰. Not One’s Just Desserts (01:54) ۲۱. Life After Death (06:17) ۲۲. Marmalade Cake Walk (00:57) ۲۳. A Mother’s Love (01:47) ۲۴. The Hunt (02:11) ۲۵. Nothing Will Be Easy (04:21) ۲۶. Down in China Townton (01:37) ۲۷. Escapades 2 (05:36) ۲۸. Brancaster (04:23) ۲۹. Goodbye (02:37) ۳۰. It’s Not Goodbye It’s Au Revoir (02:25) ۳۱. The New Gladiators (04:04) ۳۲. Modern Love (02:52) ۳۳. Ambassador Stomp (02:17) ۳۴. The Butler and the Housekeeper (02:09) ۳۵. Two Sisters (02:39) ۳۶. End of an Era (00:53)

آثار مرتبط

دیدگاه