تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی بی‌ کلام نفس زندگی اثر داستین کریزان منتشر شد. این آلبوم زیبا و عاشقانه در سبک اپیک شامل ۷ قطعه، در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

۰۱ Breath of Life ۰۲ In the Beginning ۰۳ Risen ۰۴ There Is a Fount ۰۵ Plains of Glory ۰۶ Grasp Onto Hope ۰۷ It's Done

دیدگاه