تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی بی‌ کلام راه به خانه اثر جیانلوکا پیاچنزا منتشر شد. این آلبوم زیبا و عمیق در سبک امبینت شامل ۱۱ قطعه، در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

۰۱. Dark Light ۰۲. Momentum ۰۳. A Unified Voice ۰۴. Angels ۰۵. Shades of My Life ۰۶. I Will Never Forget ۰۷. Conversation with Myself ۰۸. Childlike Innocence ۰۹. Far Away ۱۰. Unsaid Truth ۱۱. Moonlight Walk

دیدگاه