تاریخ: ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی بی‌ کلام بهار گلها (دستگاه راست پنجگاه) اثر جواد معروفی و همایون خرم منتشر شد. این آلبوم در سبک سنتی شامل ۱۸ قطعه میباشد.

جواد معروفی زاده ۱۲۹۱ در تهران است. وی فرزند استا موسی معروفی و نوازنده پیانو میباشد. او در ۱۷ آذر ۱۳۷۲ درگذشت.

امیرهمایون خرم زاده ۹ تیر ۱۳۰۹ در بوشهر است. وی یکی از اعضا شورای عالی خانه موسیقی ایران، نوازنده ویولن، آهنگساز موسیقی ایران بود. او در ۲۸ دی ۱۳۹۱ درگذشت.

لیست قطعات:

۱ پیش درآمد راست پنجگاه ۲/۴ (ویلن، پیانو)
۲ مقدمه راست پنجگاه (ویلن، پیانو)
۳ قطعه ای دو ضربی در راست پنجگاه ۲/۴ (ویلن، پیانو)
۴ ادامه راست پنجگاه، نغمه و روح افزا (ویلن، پیانو)
۵ قطعه ای دو ضربی در راست پنجگاه و فرود (ویلن، پیانو)
۶ روح افزا (پیانو)
۷ زنگوله و فرود (ویلن، پیانو)
۸ پنجگاه، سپهر، نیریز و فرود (ویلن، پیانو)
۹ سپهر (ویلن، پیانو)
۱۰ قطعه دو ضربی ۲/۴ و فرود (ویلن، پیانو)
۱۱ طرز و فرود (ویلن، پیانو)
۱۲ ضربی ۶/۸ و فرود (ویلن، پیانو)
۱۳ فرود به راست پنجگاه (پیانو)
۱۴ ادامه لیلی و مجنون و فرود (ویلن، پیانو)
۱۵ قطعه ضربی و فرود (ویلن، پیانو)
۱۶ زنگوله (ویلن، پیانو)
۱۷ فرود به راست پنجگاه (ویلن، پیانو)
۱۸ قطعه دو ضربی راست پنجگاه ۲/۴ و فرود (ویلن، پیانو)

دیدگاه