تاریخ: ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی بی‌ کلام بهار گلها (دستگاه راست پنجگاه) اثر جواد معروفی و همایون خرم منتشر شد. این آلبوم در سبک سنتی شامل ۱۸ قطعه میباشد.

جواد معروفی زاده ۱۲۹۱ در تهران است. وی فرزند استا موسی معروفی و نوازنده پیانو میباشد. او در ۱۷ آذر ۱۳۷۲ درگذشت.

امیرهمایون خرم زاده ۹ تیر ۱۳۰۹ در بوشهر است. وی یکی از اعضا شورای عالی خانه موسیقی ایران، نوازنده ویولن، آهنگساز موسیقی ایران بود. او در ۲۸ دی ۱۳۹۱ درگذشت.

۱ پیش درآمد راست پنجگاه ۲/۴ (ویلن، پیانو) ۲ مقدمه راست پنجگاه (ویلن، پیانو) ۳ قطعه ای دو ضربی در راست پنجگاه ۲/۴ (ویلن، پیانو) ۴ ادامه راست پنجگاه، نغمه و روح افزا (ویلن، پیانو) ۵ قطعه ای دو ضربی در راست پنجگاه و فرود (ویلن، پیانو) ۶ روح افزا (پیانو) ۷ زنگوله و فرود (ویلن، پیانو) ۸ پنجگاه، سپهر، نیریز و فرود (ویلن، پیانو) ۹ سپهر (ویلن، پیانو) ۱۰ قطعه دو ضربی ۲/۴ و فرود (ویلن، پیانو) ۱۱ طرز و فرود (ویلن، پیانو) ۱۲ ضربی ۶/۸ و فرود (ویلن، پیانو) ۱۳ فرود به راست پنجگاه (پیانو) ۱۴ ادامه لیلی و مجنون و فرود (ویلن، پیانو) ۱۵ قطعه ضربی و فرود (ویلن، پیانو) ۱۶ زنگوله (ویلن، پیانو) ۱۷ فرود به راست پنجگاه (ویلن، پیانو) ۱۸ قطعه دو ضربی راست پنجگاه ۲/۴ و فرود (ویلن، پیانو)

دیدگاه