تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تیتراژ فیلم خانوم منتشر شد. این مجموعه شامل تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم خانوم میباشد.

آهنگ تیتراژ فیلم خانوم با نام خانوم اثر کارن همایونفر محصول سال ۱۳۹۷ میباشد.

فیلم خانوم روایت سه زن، سه نقطه تهران از شمال تا جنوب است. در این فیلم مردان قصه بد نیستند. خانوم، گوشه ای از فداکاری زنان ایرانی است.

دیدگاه