تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵

آلبوم بی کلام لبخند گل یکی دیگر از آثار موری خاکسار میباشد. شاید قطعات این آلبوم را در رسانه ملی شنیده باشید. تخصص موری خاکسار در فلوت میباشد که این آلبوم هم با فلوت خلق شده است. این آلبوم شامل۷ قطعه میباشد. شنیدن این آلبوم را به شما پیشنهاد میکنیم.

دیدگاه