تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶

آلبوم موسیقی بی‌ کلام بهمن عزیز اثر نور و حرکت منتشر شد. این آلبوم شامل ۱۴ قطعه، در سال ۲۰۱۷ ساخته شده است.

قطعات:

 1. This Explosion Within
 2. Feathers
 3. Silver Lining
 4. Anomaly
 5. Pandora
 6. Perfect Symmetry
 7. Everest
 8. Lucid Dreaming
 9. DNA
 10. Anamorphic
 11. Exhale
 12. As They Sleep
 13. All the Way
 14. We Only Have Forever

دیدگاه