آلبوم موسیقی بی‌ کلام بهمن عزیز اثر نور و حرکت منتشر شد. این آلبوم شامل ۱۴ قطعه، در سال ۲۰۱۷ ساخته شده است.

This Explosion Within Feathers Silver Lining Anomaly Pandora Perfect Symmetry Everest Lucid Dreaming DNA Anamorphic Exhale As They Sleep All the Way We Only Have Forever

دیدگاه