آلبوم موسیقی فیلم محمد رسول‌الله اثر ای.آر.رحمان در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

موسیقی متن فیلم محمد رسول الله ساخته شده توسط ای.آر.رحمان برای فیلمی به همین نام میباشد. کارگردان این فیلم مجید مجیدی به نویسندگی کامبوزیا پرتوی میباشد. این آلبوم تحت لیبل سونی در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شد. از نگاه مجله Movie Music UK آلبوم محمد رسول الله بهترین موسیقی متن فیلم در آسیا ۲۰۱۵ یکی از بهترین ها میباشد.

۰۱ Prologue - The Infinite Light ۰۲ Makkah 740 AD ۰۳ Ababeel ۰۴ Signs of the Last Prophet ۰۵ The Birth... ۰۶ And He was Named Muhammad (SAL) ۰۷ Le Trio Joubran's Roubama ۰۸ The Camel's Divine Intervention ۰۹ Through the Sands ۱۰ Abraha ۱۱ Halima's (RA) healing ۱۲ The Land of Friendship ۱۳ Le Trio Joubran's Shajaan ۱۴ Mother's Advice To Her Son ۱۵ The Search ۱۶ Protecting the Innocent ۱۷ The Last Hajj of Abdul Mutallib (AS) ۱۸ The Sea Miracle ۱۹ The Sermon ۲۰ Ya Muhammad (SAL)

دیدگاه