آلبوم موسیقی بی‌ کلام ساعتی در رویا اثر رایان استوارت منتشر شد. این آلبوم آرامش‌بخش در سبک کلاسیک شامل ۱۳ قطعه، در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است.

ساعتی در رویا دومین آلبوم رسمی رایان استوارت میباشد.

رایان استوارت:

این آهنگ ها به هر کسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر چالش های سرطان قرار دارد، اختصاص داده شده است. ممکن است هر روز نگه دارید و آن را به طور کامل گرامی داشته باشید. می توانید شفا، امید، شادی و قدرت را در سکوت هر ساعت پایانی پیدا کنید.

۰۱ Awakening ۰۲ Summer ۰۳ Flight ۰۴ Garden of Souls ۰۵ One ۰۶ Butterflies ۰۷ Reflections ۰۸ Union ۰۹ Connections ۱۰ The Rain ۱۱ Waltz ۱۲ Eyes of a Child (Reprise) ۱۳ Awakening (Reprise)

دیدگاه

پربازدیدترین آثار

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد
متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد