تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵

آلبوم موسیقی متن فیلم سام و نرگس اثر مرحوم بابک بیات در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. تنظیم این آلبوم توسط بامداد بیات، خواننده این کار حامی میباشد. این آلبوم شامل ۲۴ قطعه میباشد.

دیدگاه