تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶

آلبوم موسیقی فیلم اسکای‌فال اثر توماس نیومن در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.

توماس نیومن جایگزین دیوید آرنولد برای ساخت موسیقی متن فیلم اسکای فال شد. این آلبوم در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۲ در بریتانیا و ۶ نوامبر ۲۰۱۲ در آمریکا منتشر شد. در اکتبر ۲۰۱۲ خواننده بریتانیایی ادل یک قطعه برای تیتراژ فیلم ساخت. این قطعه در ۵ اکتبر ۲۰۱۲ بصورت آنلاین منتشر شد. این قطعه برای جایزه اسکار بهترین ترانه کاندید شد و برای اولین بار آهنگ جیمز باند برنده جایزه اسکار شد. این قطعه چندین جایزه معتبر دیگر هم نصیب خود کرد.

Tracklsit:

۰۱. Grand Bazaar, Istanbul [0:05:16.44]
۰۲. Voluntary Retirement [0:02:22.27]
۰۳. New Digs [0:02:32.54]
۰۴. Severine [0:01:19.73]
۰۵. Brave New World [0:01:50.35]
۰۶. Shanghai Drive [0:01:26.71]
۰۷. Jellyfish [0:03:22.58]
۰۸. Silhouette [0:00:56.14]
۰۹. Modigliani [0:01:05.17]
۱۰. Day Wasted [0:01:31.59]
۱۱. Quatermaster [0:04:58.10]
۱۲. Someone Usually Dies [0:02:29.69]
۱۳. Komodo Dragon [0:03:21.20]
۱۴. The Bloody Shot [0:04:46.15]
۱۵. Enjoying Death [0:01:13.48]
۱۶. The Chimera [0:01:58.18]
۱۷. Close Shave [0:01:32.45]
۱۸. Health & Safety [0:01:31.08]
۱۹. Granborough Road [0:02:34.28]
۲۰. Tennyson [0:02:14.32]
۲۱. Enquiry [0:02:50.35]
۲۲. Breadcrumbs [0:02:02.19]
۲۳. Skyfall [0:02:34.39]
۲۴. Kill Them First [0:02:22.05]
۲۵. Welcome To Scotland [0:03:21.05]
۲۶. She’s Mine [0:03:53.51]
۲۷. The Moors [0:02:40.40]
۲۸. Deep Water [0:05:11.71]
۲۹. Mother [0:01:48.51]
۳۰. Adrenaline [0:02:21.06]

This is the end
این آخرشه

Hold your breath and count to ten
نفست رو حبس کن و تا ده بشمار

Feel the earth move and then
احساس کن زمین حرکت میکنه و بعد…

Hear my heart burst again
و بشنو که قلب من دوباره از هم شکفت

For this is the end
چون که این آخرشه

I’ve drowned and dreamt this moment
مدت طولانیه که منتظر این لحظم

So overdue, I owe them
پس وقتش رسیده من مدیون اونام

Swept away, I’m stolen
دوباره کج شده من دزدیده شدم

Let the sky fall, when it crumbles
اجازه بده آسمون پایین بیاد زمانی که فرو بریزه

We will stand tall
ما مقاومت میکنیم

Face it all together
همگی باهم

Let the sky fall, when it crumbles
اجازه بده آسمون پایین بیاد زمانی که اسمون فرو بریزه

We will stand tall
ما مدت طولانی مقومت میکنیم

Face it all together
همگی باهم

At skyfall
وقت آخر الزمان

At skyfall
وقت آخر الزمان

Skyfall is where we start
وقتی آسمون پایین میاد(منظورش همون قیامته) برای ما شروعی دوبارس

A thousand miles and poles apart
میلیون ها مایل و در کهکشان ها

When worlds collide, and days are dark
جهان بهم میریزه و روز ها تاریک میشن

You may have my number, you can take my name
تو شاید شمارمو داشته باشی و بتونی اسمم رو بفهمی

But you’ll never have my heart
ولی هیچ وقت نمیتونی قلبمو بدست بیاری

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Face it all together
Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Where you go I go
جایی که میری منم میریم

What you see I see
چیزی که تو میبینی رو منم میبینم

I know I’ll never be me, without the security
من میدونم بدون امنیت نمیتونم خودم باشم

Of your loving arms
تو بازوهای محبت آمیز تو

Keeping me from harm
منو از اسیب حفظ میکنه

Put your hand in my hand
دستت رو بزار تو دستم

And we’ll stand
و ما مقاومت میکنیم

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Face it all together
Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall
Let the sky fall
We will stand tall
At skyfall
Woooooooh

دیدگاه