آلبوم موسیقی فیلم اسکای‌فال اثر توماس نیومن در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.

توماس نیومن جایگزین دیوید آرنولد برای ساخت موسیقی متن فیلم اسکای فال شد. این آلبوم در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۲ در بریتانیا و ۶ نوامبر ۲۰۱۲ در آمریکا منتشر شد. در اکتبر ۲۰۱۲ خواننده بریتانیایی ادل یک قطعه برای تیتراژ فیلم ساخت. این قطعه در ۵ اکتبر ۲۰۱۲ بصورت آنلاین منتشر شد. این قطعه برای جایزه اسکار بهترین ترانه کاندید شد و برای اولین بار آهنگ جیمز باند برنده جایزه اسکار شد. این قطعه چندین جایزه معتبر دیگر هم نصیب خود کرد.

This is the end این آخرشه Hold your breath and count to ten نفست رو حبس کن و تا ده بشمار Feel the earth move and then احساس کن زمین حرکت میکنه و بعد... Hear my heart burst again و بشنو که قلب من دوباره از هم شکفت For this is the end چون که این آخرشه I've drowned and dreamt this moment مدت طولانیه که منتظر این لحظم So overdue, I owe them پس وقتش رسیده من مدیون اونام Swept away, I'm stolen دوباره کج شده من دزدیده شدم Let the sky fall, when it crumbles اجازه بده آسمون پایین بیاد زمانی که فرو بریزه We will stand tall ما مقاومت میکنیم Face it all together همگی باهم Let the sky fall, when it crumbles اجازه بده آسمون پایین بیاد زمانی که اسمون فرو بریزه We will stand tall ما مدت طولانی مقومت میکنیم Face it all together همگی باهم At skyfall وقت آخر الزمان At skyfall وقت آخر الزمان Skyfall is where we start وقتی آسمون پایین میاد(منظورش همون قیامته) برای ما شروعی دوبارس A thousand miles and poles apart میلیون ها مایل و در کهکشان ها When worlds collide, and days are dark جهان بهم میریزه و روز ها تاریک میشن You may have my number, you can take my name تو شاید شمارمو داشته باشی و بتونی اسمم رو بفهمی But you'll never have my heart ولی هیچ وقت نمیتونی قلبمو بدست بیاری Let the sky fall, when it crumbles We will stand tall Face it all together Let the sky fall, when it crumbles We will stand tall Face it all together At skyfall Where you go I go جایی که میری منم میریم What you see I see چیزی که تو میبینی رو منم میبینم I know I'll never be me, without the security من میدونم بدون امنیت نمیتونم خودم باشم Of your loving arms تو بازوهای محبت آمیز تو Keeping me from harm منو از اسیب حفظ میکنه Put your hand in my hand دستت رو بزار تو دستم And we'll stand و ما مقاومت میکنیم Let the sky fall, when it crumbles We will stand tall Face it all together Let the sky fall, when it crumbles We will stand tall Face it all together At skyfall Let the sky fall We will stand tall At skyfall Woooooooh

۰۱. Grand Bazaar, Istanbul [0:05:16.44] ۰۲. Voluntary Retirement [0:02:22.27] ۰۳. New Digs [0:02:32.54] ۰۴. Severine [0:01:19.73] ۰۵. Brave New World [0:01:50.35] ۰۶. Shanghai Drive [0:01:26.71] ۰۷. Jellyfish [0:03:22.58] ۰۸. Silhouette [0:00:56.14] ۰۹. Modigliani [0:01:05.17] ۱۰. Day Wasted [0:01:31.59] ۱۱. Quatermaster [0:04:58.10] ۱۲. Someone Usually Dies [0:02:29.69] ۱۳. Komodo Dragon [0:03:21.20] ۱۴. The Bloody Shot [0:04:46.15] ۱۵. Enjoying Death [0:01:13.48] ۱۶. The Chimera [0:01:58.18] ۱۷. Close Shave [0:01:32.45] ۱۸. Health & Safety [0:01:31.08] ۱۹. Granborough Road [0:02:34.28] ۲۰. Tennyson [0:02:14.32] ۲۱. Enquiry [0:02:50.35] ۲۲. Breadcrumbs [0:02:02.19] ۲۳. Skyfall [0:02:34.39] ۲۴. Kill Them First [0:02:22.05] ۲۵. Welcome To Scotland [0:03:21.05] ۲۶. She's Mine [0:03:53.51] ۲۷. The Moors [0:02:40.40] ۲۸. Deep Water [0:05:11.71] ۲۹. Mother [0:01:48.51] ۳۰. Adrenaline [0:02:21.06]

دیدگاه