آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,994 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

6,442 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


2,127 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,438 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,461 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


583 دانلود 2 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


3,315 دانلود 2 سال پیش