آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,721 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

6,215 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


2,028 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,327 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,394 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


551 دانلود 2 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


3,223 دانلود 2 سال پیش