آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,505 دانلود 10 ماه پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

5,985 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


1,708 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,199 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,306 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


453 دانلود 1 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,906 دانلود 2 سال پیش