آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,560 دانلود 12 ماه پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

6,060 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


1,871 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,254 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,351 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


507 دانلود 2 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


3,096 دانلود 2 سال پیش