آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

2,811 دانلود 8 ماه پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

5,239 دانلود 12 ماه پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


1,556 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


1,951 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,205 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


415 دانلود 1 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,773 دانلود 2 سال پیش