آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,980 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

6,433 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


2,125 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,435 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,459 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


580 دانلود 2 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


3,311 دانلود 2 سال پیش