آلبوم موسیقی فیلم چپ‌دست

چپ دست

جیمز هورنر

3,695 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم تروآ

تروآ

جیمز هورنر

6,201 دانلود 1 سال پیش
آلبوم موسیقی فیلم ذهن زیبا


2,023 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیک


2,320 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم آواتار

آواتار

جیمز هورنر

1,391 دانلود 2 سال پیش
آلبوم موسیقی متن فیلم جو یانگ نیرومند


550 دانلود 2 سال پیش
موسیقی متن فیلم تایتانیک


3,219 دانلود 2 سال پیش