تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

تیتراژ فیلم تگرگ و آفتاب منتشر شد. این مجموعه شامل تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم تگرگ و آفتاب میباشد.

آهنگ تیتراژ فیلم تگرگ و آفتاب با نام تگرگ و آفتاب اثر آریا عظیمی نژاد محصول سال ۱۳۹۷ میباشد.

یحیی رزمنده ی جوان برای یک مرخصی چند روزه به شهرشان آمده است ولی به خاطر اتفاقی در موقعیتی خاص قرار می گیرد که تردید دارد آیا در شهر بماند یا به منطقه برگردد…

دیدگاه