تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۶

آلبوم موسیقی سریال ماندگار توسط کیراچ و نوازت ییلماز در سال ۲۰۱۰ منتشر شد.

سریال ماندگار محصول ۲۰۱۰ ترکیه است. کارگردان کار احمت بایرام میباشد.

۰۱ Unutulmaz (Jenerik) ۰۲ Ağıt ۰۳ Ağıt (Vokal) ۰۴ Bekleyiş ۰۵ Bekleyiş (Klarnet) ۰۶ Genç Kız ۰۷ Genç Kız (Keman) ۰۸ Hüsran (Klarnet) ۰۹ Hüsran (Vokal) ۱۰ Neden ۱۱ Neden (Klarnet) ۱۲ Çocuksu ۱۳ Piano ۱۴ Güçlü (Tema 11) ۱۵ Kelebek ۱۶ Güçlü (Tema 14) ۱۷ Zengin Ev ۱۸ Güçlü (Tema 6) ۱۹ Kelebek (Bir) ۲۰ Şüphe ۲۱ Gerilim

دیدگاه