تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

موسیقی بی‌ کلام Winter Ceremony اثر Sacred Spirit منتشر شد.

روح مقدس پروژه موسیقی ساخته شده توسط Claus Zundel، Ralf Hamm و Markus Staab میباشد.

دیدگاه